UDIC VÀO TOP 10 THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2018

UDIC VÀO TOP 10 THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2018

Ngày 23/12/2018, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tham dự Chương trình đánh giá và truyền thông “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam và Doanh nhân tiêu biểu năm 2018” Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc tổ chức...

02/03/2017
UDIC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM 2018

UDIC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM 2018

Ngày 29/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet tổ chức Lễ Công bố 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018. Các doanh nghiệp được...

02/03/2017
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 11/3/2019, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019. Năm 2018, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Chính...

17/02/2017
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Trong hai ngày 21/9 và 24/9 năm 2018, Sở...

17/02/2017

Chung Cư UDIC Westlake

Hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín từ nhiều công ty hoạt động trong ngành đầu tư, Xây dựng,Tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng của thành phố Hà Nội,TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – UDIC không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế , trở thành một Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng và thị trường. Phấn đấu để UDIC trở thành thương... Xem thêm
Hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín từ nhiều công ty hoạt động trong ngành đầu tư, Xây dựng,Tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng của thành phố Hà Nội,TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – UDIC không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế , trở thành một Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng và thị trường. Phấn đấu để UDIC trở thành thương...
Xem thêm

UDIC Westlake

Dự án UDIC Westlake