HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Trong hai ngày 21/9 và 24/9 năm 2018, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp cho toàn bộ CBCNV, người lao động của Tổng công ty.

Đ/c Từ Hà – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Đại diện BTC công bố các Quyết định về cổ phần hóa của Tổng công ty UDIC

 

Đại diện Sở LĐTBXH Hà Nội tuyên truyền, phổ biến và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách cổ phần hóa.

 

Tại Hội nghị, từng người lao động đã nhận được tài liệu về chủ trương, chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp. Nhiều vướng mắc, kiến nghị của người lao động đã được đại diện Sở Lao động giải đáp một cách cụ thể và thỏa đáng. Thông qua hội nghị, người lao động đã hiểu được các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Chung Cư UDIC Westlake

Hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín từ nhiều công ty hoạt động trong ngành đầu tư, Xây dựng,Tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng của thành phố Hà Nội,TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – UDIC không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế , trở thành một Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng và thị trường. Phấn đấu để UDIC trở thành thương... Xem thêm
Hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín từ nhiều công ty hoạt động trong ngành đầu tư, Xây dựng,Tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng của thành phố Hà Nội,TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – UDIC không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế , trở thành một Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng và thị trường. Phấn đấu để UDIC trở thành thương...
Xem thêm

UDIC Westlake

Dự án UDIC Westlake